Nederlandstalige Club Peñón de Ifach Calpe
Edificio Mare Nostrum - Calle Xaloc 14  (bajo)
Apartado de Correos  379    03710 Calpe

Website: www.nederlandstaligeclubcalpe.com
Aanmeldingsformulier in te vullen per persoon!
Dit formulier kunt u het beste invullen op een computer of ipad.
Uw adresgegevens in Spanje


Omdat veel leden actief zijn voor onze club stellen we het op prijs wanneer u wilt vermelden welke kwaliteiten en vaardigheden u eventueel voor de club kan inzetten.
Uw adres gegevens buiten Spanje:

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals dit gepubliceerd is op onze website en het mededelingenbord in de club.


Het lidmaatschap kost € 52,50 p.p. per jaar en is voldaan aan:

Het lidmaatschap gaat pas in wanneer het lidmaatschapsgeld is ontvangen.