Nederlandstalige Club Peñón de Ifach Calpe
Edificio Mare Nostrum - Calle Xaloc 14  (bajo)
Apartado de Correos  379    03710 Calpe

email: ntccalpe@gmail.com
Website: www.nederlandstaligeclubcalpe.com
Aanmeldingsformulier tijdelijk lidmaatschap!
Dit formulier kunt u het beste invullen op een computer of ipad.
Uw adresgegevens in uw woonland:


Uw adresgegevens in Spanje:

Aanvrager(s) is/zijn tijdelijk lid voor één/twee maand(en).
Kosten respectievelijk: € 15,00 of € 30,00 per persoon.
van
tot
Aanvrager(s) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals dit gepubliceerd is op onze website en het mededelingenbord in de club.

Het bedrag wordt overgemaakt naar Bankrekening ES27 0061 0313 6700 0742 0115 BMARES2M of contant aan.......
Het lidmaatschap gaat pas in wanneer het lidmaatschapsgeld is ontvangen.