simple drag and drop web site building

Ingezonden stukken april 2016

Darten

Woensdagavond 23 maart 2016 was het dan eindelijk weer zover en konden we met plezier van start gaan. Er waren 8 leden aanwezig waarvan 3 vrouwen en 5 mannen. Yvonne, Svetlana, Hanny, Andries, Desire, Bert, Sjef, en Robert. Ik vermeld deze namen natuurlijk niet elke week maar omdat dit de eerste keer is dat we er iets overschrijven vermeld ik dit.

Het eerste half uur werd gebruikt om even in te gooien en te voelen welke pijlen er het prettigste aanvoelt. We beschikken over diverse soorten pijlen met verschillende gewichten. Inmiddels had Svetlana koffie gezet en onder het genot van een kopje koffie en niet te vergeten een koekje erbij gingen we van start.

Sjef, die ook nog nooit had gespeeld werd onder luid gejuich aangemoedigd en ging steeds beter en beter gooien. Hij gooide zelfs in een beurt 80 punten. Goed gedaan Sjef. Desire had de hoogste score van de avond; 94 punten in een beurt. Omdat we allemaal gewoon amateurs zijn starten we met een score van 201.

Hieronder de uitslagen:
201. 1. Svetlana  2. Desire      3. Andries
201. 1. Bert          2. Yvonne     3. Desire
301. 1. Bert          2. Svetlana  3. Andries

We spelen meestal drie potjes, dat is meer dan voldoende maar als de rondjes snel gaan net als vandaag dan spelen we er vier.
Onbedoeld speelde we het laatste rondje mannen tegen de vrouwen en zie hier de uitslag: 201.   1. Svetlana 2. Hanny  3. Yvonne
De vrouwen hebben met overweldigend succes de mannen verslagen.

Het was een geslaagde avond en we hebben veel plezier gehad.
Rond de klok van 11 uur was het afgelopen en gingen we met een goed gevoel weer naar huis.

Robert Vroegop.  Mijn eerste ervaring!

Gisteravond ging ik voor de eerste keer darten. 
Ik had het nog nooit echt gedaan.
Mijn eerste doel was dan ook: het bord raken. Dat was in het begin nog niet zo makkelijk, maar al snel kreeg ik de slag redelijk te pakken.
Na de eerste ronde werd ook de telling me al snel duidelijk.
Aangemoedigd door de andere 7 deelnemers werd ik zelfs tweede in de laatste ronde! Wie had dat gedacht.

Het was een heel gezellige avond waarbij we veel gelachen hebben, in de korte pauzes een drankje nuttigden en waar fanatiek gestreden werd om de overwinning.

Ik ben om.... darten staat komende weken al in de agenda.

Hanny Houweling


BBQ op de OLTA 2016

Om aan te tonen dat wij er weer zijn willen wij op dinsdag 19 april weer de BBQ organiseren op de OLTA. Natuurlijk hopen we op Spaans weer vandaar ook dat wij het in voorjaar plannen. Vroeger werd de BBQ in november georganiseerd maar werd wegens het wisselvallige weer veelal verplaatst, soms wel 2x. Maar het weer blijft het weer daar kunnen wij niets aan veranderen. We hebben dus 3 weer types......mooi
weer........ slecht weer.......of...... helemaal geen weer.......natuurlijk
gaan we voor het eerste. En natuurlijk maken Marjo en Lothar weer een leuke wandeling om de eetlust wat op te wekken. U vindt de inte-kenlijst op het plakbord in de club.

Gerrie en Ger Walman

Het Jubileumfeest

Ons Lustrumfeest op 12 maart 2016 ….ja het 30 jarig bestaan van de Nederlandstalige club in Calpe. Ik ben nog niet zolang bij de club maar voel me er wel thuis.

En dan meteen dit feest meemaken dat is wel een verassing toch! Dus 12 maart 2016 naar het Diamante Beach hotel. Aanvang 7 uur. Het stroomde dan ook binnen er werden ongeveer 200 mensen verwacht. Het parkeren was dan ook wel heel moeilijk. Maar ik was er vroeg dus voor de deur uitstappen. In de hal was het al een belevenis…ja je kon zo het spabad in. Maar wij kwamen voor iets anders, en dat begon in de pianobar met een heerlijk glas Cava Wij proosten met elkaar en de voorzitter nam het woord om enige mensen in het zonnetje te zetten. Ik kon het niet verstaan maar begreep het wel zo ongeveer. Dus er werd luid geklapt .Iedereen begroette elkaar, sommige mensen hadden elkaar lang niet gezien, het was nu al gezellig. In de grote zaal stonden grote ronde tafels.

En wat dacht  je de rode wijn ( die overheerlijk was ) op onze tafel ging meteen open. Ook de bier en witte wijn drinksters waren aan deze tafel volop aanwezig. En dan…jawel hoor eten halen / pakken hoe je het ook noemen wilt. Nou het kon niet op!!!Werkelijk alles zo smaakvol. Tot half 11 konden wij ons te goed doen ,onder de zang van Jolanda en haar band. Ik danste niet veel want het eten en de wijn waren zo lekker .En aan de tafels werd overal heerlijk gebabbeld.

Het was ook heel sfeervol. Opnieuw sprak onze voorzitter ons toe, en onder leiding van Vrouwke werd er een lied ter berde gebracht op de wijs die wij allemaal kennen. Er wordt nu al geopperd dat het ons club lied kan worden.  Het was een geslaagd jubileumfeest, ook fijn voor de mensen van het eerste uur. Daar is het tenslotte allemaal wel aan te danken dat de Nederlandstalige club zover is gekomen. Petje af en een vette pluim. 

Presentatie van Dos Winkel

Op woensdag 16 maart waren we met onge-veer 50 leden en gasten in de club om te luisteren naar de voordracht over het werk van Dos en Bertie Winkel. Voor de pauze waren we onder de indruk van de schoonheid van de inwoners van de oceanen, zoals deze is vastgelegd door Dos in meer dan 40 jaar fotogra-feren en in vele boeken en documentaires.

Na de pauze werden we geconfronteerd met de ellende, die we als mens over onze leefom-geving hebben gebracht, waarbij vooral de schrikba-rende toestand van de oceanen werd benadrukt. Uitstekend gedocumen-teerd wer-den de bedreigingen verduidelijkt en werden we ons nog meer bewust van de gevolgen van onze manier van leven. Daags daarna heb ik in ieder geval geprobeerd om alle groenten in de supermarkt in één plastic zakje te proppen, omdat ik uiteraard vergeten was om een her-bruikbare tas mee te nemen.......

Sinds een aantal jaren bestaat de stichting Sea First Foundation die zich ten doel stelt door middel van lezingen, workshops en projecten aandacht te vragen voor het belang van de oceanen. Dank je wel Ursula van Iperen, dat je het initiatief hebt genomen voor een voor-dracht van deze bijzondere mensen. Zien wat je hebt gemist?? Kijk dan eens op de website www.dos-bertie-winkel.com


KOERSBALLEN
Zou t niet leuk zijn als we onze club kunnen uitbreiden met een activiteit die toegankelijk is voor iedereen. Zowel in de zomer als in de
winter, voor jong en oud? Dat is mogelijk als we genoeg belangstellen-den hier voor hebben. Bij voldoende inschrijvingen kunnen en mogen we een mat met speciale ballen aanschaffen.

Vanaf oktober zou deze nieuwe activiteit van start kunnen gaan.
In de vorige info is er al heel uitgebreid over geschreven. Daarin staan ook de spelregels uitvoerig beschreven. Op het mededelingenbord kunt U het lezen en in de club hangt een intekenlijst voor belangstel-lenden. Op You Tube vindt U filmpjes die U kunt bekijken om zo een idee te krijgen hoe één en ander werkt. U hoeft slecht de naam “Koersbal”in te tikken.

Koersbal is de Nederlandse naam van het spel en het bestaat daar al meer dan 30 jaar. Hier noemt men het Bowls. Dat spel wordt buiten gespeeld en de mat is vele malen langer. Het verschil zit hem slechts in de lengte van de mat, zodat ook binnenshuis gespeeld kan worden onder alle weersomstandigheden. Het is een rustig spel, maar toch spannend vanwege het bijhouden van de gespeelde punten.

Het bevordert zeker het contact tussen de clubleden. Per spel kunnen
maximaal 16 personen deelnemen en het duurt ongeveer 1 ½ uur. Daarna start een volgende groep. Zet Uw naam op de lijst in de club, zodat we in september een informatiemiddag/avond kunnen organi-seren. De offerte van de firma in Nederland blijft van kracht tot oktober. Zij sturen als geste, de materialen gratis naar Spanje omdat het de eerste is. Geweldig toch? Doet U ook mee?

Namens To den Brave promotor
p/o Irene van Zwieten

MINIGOLF
Op 8 maart 2016 vond de laatste minigolf plaats. Het was weer gezellig druk en er werd fanatiek gespeeld. Na afloop een lunch . Het eten in het restaurant smaakte prima en was goed verzorgd. Na afloop werden presentjes uitgereikt aan de navolgende spelers, die in de competitie van vijf maal spelen de hoogste en laagste totaal scores hadden behaald.

Laagste:
Heren Dames
1. Rinus Kruitbosch 1. Thea Kruitbosch
2. Gerrit Liefers 2. Agatha Snel
3. Theo van de Velde 3. Ien Tazelaar

Hoogste:
Heren Dames
1. Aad Ott 1. Magda de Bruyn
2. Albert Eggermont 2. Yolanda Ott
3. Han Tazelaar 3. Letty van de Velde

De poedel prijs voor de dames was voor Jana Bordes.
De poedel prijs voor de heren was voor Henk Jaspers.
Na de prijsuitreiking kregen alle spelers een doos kersen - bonbons.
Ans en Gerard hartelijk bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan, het was weer een fijne dag, tot in oktober voor een nieuw seizoen.

Overwinteren? / Overzomeren?

Zoals bij velen bekent overwinteren Gerrie en ik telken jaren in Oostenrijk, dit omdat wij het wintersportspel nog zo leuk!! vinden. Maar ook omdat wij vele ski tochten maken met oud collega's. En telkens is dat een soort van reünie. Natuurlijk volgen wij de club via de site en E-mails van gezel-lige leden, zo blijven wij goed op de hoogte van het wel en wee in de club. Het doet ons dan ook plezier dat de club weer geweldig floreert , met leuke nieuwe leden en nieuwe activiteiten. Zo heb-ben we met veel plezier de jubileum uitgave van de INFO gelezen, veel van de verslagen/ anekdotes hebben we mee gemaakt en genie-ten nog vaak bij het zien van de foto's of ge-maakte DVD-tjes.

Na de Marokko reis was er zelfs een jaarlijks reünietje ontstaan met een paar mede reizi-gers. Echter bij het lezen van het verslag over de "OVERZOMERLUNCH" vinden wij dat er iets te veel eer aan ons werd toegekend zeker wat betreft het bedenken van de overzomerlunch. Het is een bedenksel van onze oud voorzitter en reisleider Dik Termeer welke de overzomerlunch elk jaar organiseerde... op de eerste woensdag van september in het restaurant RIU RAU in Jalon, er kwamen ook zonder aanmelding vooraf zo'n 30 á 35 personen. Één maal kwamen Rosa en Miep direct van het vliegveld en schoven zo aan bij de overzomerlunch alvoorens zij naar hun huis gingen.

Op enig moment vertelde Dik Termeer een jaar over te slaan gezien hij op het overzomerlunch moment in Nederland moest zijn, ik bood aan het voor hem te rege-len en zo geschiedde, samen met Dik Termeer naar het restaurant getogen en zo de voorbe-reidingen getroffen. dat was slechts eenmalig want Dik Termeer pakte de draad later weer op.

Echter dik Termeer werd ernstig ziek, en overleed in 2007. Inmiddels kwamen er nogal wat klachten over de kwaliteit van het eten bij RIU RAU en men wilde wel eens wat anders zo kwam het zoeken naar een nieuwe locatie bij mij als activiteiten coördinator terecht. Na een flinke zoektocht zowel in en om Calpe als in het achterland kwamen Gerrie en ik bij La Solana terecht, de eigenaar? was zeer enthou-siast en zo maakte wij een menuprijs af met alles inclusief en een coctail vooraf wij dach-ten aan zo'n 35 personen, de eigenaar vertelde dat we met 35 personen precies op zijn over-dekte terras in de tuin konden zitten.

Maar dat liep ietsjes anders, het was inmiddels de eerste woensdag in september geworden en een wolkerige hemel stond boven ons gebied om 13:00 uur zouden we er moeten zijn dus vertrokken Gerrie en Ik om 12:00 uur en ja hoor onderweg al een paar spatjes, dat ziet er niet goed uitmerkten we op en op dat moment belde de restaurant-eigenaar mij op en vertelde dat hij de gedekte tafels buiten weer naar binnen aan het halen was daar het bij hem ook al spetterde. Wij konden nog net even helpen bij het binnen dekken van de tafels voor dat de clubleden zouden komen. Hoeveel personen komen er nu? vroeg de eigenaar, 28 mensen hebben ons gebeld dus tenminste 28 maar wij denken wel iets meer zei ik nog onwetend van wat er komen ging. Inderdaad er kwamen 46 perso-nen die middag, ik denk dat de nieuwsgierigheid een stukje meespeelde.

Oeps... zei de eigenaar ik heb nu wel een klein probleempje met de hoe-veelheden te maken tapas en het eten, tja... zoveel had ik ook niet gedacht... verdeel maar wat er is zei ik..... het zijn geen zeurderige mensen!! De eigenaar belde snel een leverancier en zo stonden alle tapas toch nog op tijd op tafel en het werd een gezellige overzomer-lunch. Dat is nu bijna 0 jaar terug. In 2016 de 10e overzomerlunch bij La Solana alweer ondanks dat we zelfs éénmaal 82 personen hebben gehad was het vorig jaar weer in normale proporties beland met 38 personen, we gaan ge-woon verder met deze traditie van Dik Termeer, op de eerste woensdag in september. Tot september bij La Solana!!!

Gerrie en Ger Walman


BERICHT VAN MANNY
Na 32 jaa ga ik Calpe verlaten en bedank ik voor de club.
Ik ben 26 jaar lid geweest en heb een hele gezellige tijd gehad.
Ik wens jullie allen nog veel gezonde jaren en een prettige tijd.
Groeten van Manny en Dellen.

PENTANQUE
Einde van het officiële petanque seizoen, maar wie nog in Calpe is blijft toch spelen, iedereen is welkom kom gerust eens kijken of nog beter mee spelen er zijn altijd petanque ballen ter beschikking.
Groeten Staut Desiré

Adresgegevens:
Edificio Mare Nostrum 1
Calle Xaloc 14,
03710 Calpe, Spanje.

Postbus:
Apartado de Correos 379
03710 Calpe, Alicante
Spanje


Link: Gemeente Calpe
Belangrijke telefoonnummers:

Bankrekening: Banca March

IBAN: ES27 0061 0313 6700 0742 0115

BICode: BMARES2M t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe.


Telefoon: clubhuis: 965 833 983

NIF: G53067633klik hier

Secretaris

Friso van Zwieten
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Bestuur
telefoon: 965 837 509

Gastvrouw

Yoke Bleys
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Info
telefoon 642 582 698

Promotor

Hans Wessels
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Promotor
telefoon: 618 883 997

Redactie

Michel Dehouck
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Redactie
telefoon: 965 834 613

Website

Robert Vroegop
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Website
telefoon: 622 798 166