simple drag and drop site development

Maart 2016

Aanvankelijk konden deelnemers zich tot 1 februari inschrijven. Vanwege de grote belangstelling is de termijn opgeschoven naar 7 februari. Inmiddels hebben zich ruim 200 feestgangers gemeld. Volle bak dus.

Op 12 Maart a.s. bent U vanaf 19.00 uur van harte welkom in Het AR Diamante Beach Hotel Calpe waar u zich naar de Pianobar kunt begeven , direct achter de ontvangsthal. In eerste instantie werd gedacht aan het verstrekken van een badge aan elke deelnemer ,echter, dit idee hebben we achter ons gelaten. Drukt ook nog eens de kosten en van de meeste clubleden kennen we inmiddels de namen wel, hoewel er de laatste tijd veel nieuwe gezichten in het clubhuis te ontwaren zijn.

Garderobes zijn er in Spanje nauwelijks te bespeuren toch hebben we er om verzocht . Een waar bij voorkeur toezicht is. Mocht u hiervan gebruik maken laat dan vooral geen waardevolle zaken achter om het risico van verlies, of erger, zoveel mogelijk te beperken. Na een welkomstdrankje genuttigd te hebben kunnen we rond 19.30 uur naar de eetzaal op de eerste verdieping en wordt het buffet geopend. Aan de tafels wordt geen eten geserveerd. Zelfbediening dus.

Aan elke tafel van 8 personen worden 4 flessen wijn geserveerd en 2 flessen water. Mocht u geen wijnliefhebber zijn dan wordt er op verzoek bier geschonken of fris. Alle mogelijke drank hierna is voor eigen rekening en dient ter plekke te worden afgerekend.

Daar het hier een diner/ dansant betreft kunnen de beentjes van de vloer voor de liefhebbers. We streven naar een goede combinatie van lekker eten, drinken, dansen en vooral gezelligheid. Mocht u besluiten van het overnachtingsarran-gement gebruik te maken regelt u dit dan zelf tijdig met het Hotel en vergeet niet te vermelden dat u aan het jubileumfeest deelneemt.

Laten we er met zijn allen een mooi feestje van maken waar nog lang over gesproken kan worden.

door Mario van der Burgt

Top

Koersbal of Carpet Bowls

door To den Brave

Zoals U al op het mededelingenbord in de club hebt kunnen zien en lezen, is er een plan om voor de club een nieuwe activiteit te starten.
Het zg. Koersbal, met de mooie naam Carpet Bowls.
Tik de naam “Koersbal” in op internet en U ziet op de filmpjes precies hoe het spel gespeeld wordt. Het spel is in Nederland al meer dan 30 jaar bekend en is ontwikkeld om binnenshuis gespeeld te worden. Het enige wat er nodig is, is een ruimte met een vlakke en gladde vloer en enthousiaste mensen die met elkaar wekelijks binnenshuis tegen elkaar willen spelen. Onderstaand treft U de spelregels aan. Als er belangstelling voor is, zullen we een voorlichtingsbijeenkomst orga-niseren waarbij we een en ander nader kunnen toelichten.

Als promotor voor dit spel heeft To den Brave zich aangemeld.
Zij speelde dit spel altijd al in Nederland en het leek haar erg leuk dit ook hier te introduceren.

SPELREGELS CARPET BOWLS HET SPEL
Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, een koffer met 4 zwarte en 4 gele bowls, een jack en een meetlint. De bedoeling van het spel is de bowl (gele of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. De bowl is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over gespeeld. Bij aanvang
van het spel staan alle spelers aan één zijde van de mat. Er wordt in het algemeen door paren tegen elkaar gespeeld. Het ene paar speelt met de zwarte bowls, het andere paar met de gele bowls. Het is het leukst als deze paren door middel van loting worden samengesteld. Zo speel je iedere keer weer met iemand anders. Zet de namen van de paren op het wedstrijdformulier. U kunt spelen volgens het bijgele-verde speelschema. De paren die aan het spelen zijn staan bij de mat. De overige paren zitten erom heen om zo het spel goed te kunnen volgen. 

HET BEGIN
Het paar dat begint speelt met zwart en gooit als eerste de jack. Als de
jack tot stilstand is gekomen wordt deze in het midden op de mat ge-legd ter hoogte van de plaats waar hij tot stilstand kwam. De jack moet echter wel over de middellijn komen. Is dit niet het geval dan mag het andere paar de jack inrollen.        

vervolg--->

Als het deze keer ook niet lukt wordt de jack op het witte dwarsstreepje voor het dubbelscorevak gelegd. Nu gaat het spel beginnen. Het paar dat begint rolt zijn eerste zwarte bowl. Rol een beetje naar rechts (of links) zodat de bowl met een curve terug rolt naar het midden. Aan één kant van de bowl staan letters, hou deze aan de binnenkant van de mat voor de juiste curve.

Daarna rolt het andere paar zijn eerste gele bowl.
Vervolgens rolt het eerste paar weer een zwarte bowl en gaat men om beurten verder totdat alle bowls zijn gerold.

-Bowls die de middellijn niet halen doen niet meer mee.
- Bowls die van de mat afrollen worden uit het spel gehaald.
- Als de jack van de mat af wordt gerold, wordt deze in het midden van de mat gelegd ter hoogte van de plek waar hij van de mat afrolde.
- Als een bowl de jack raakt en deze verplaatst blijft de jack liggen  waar deze tot stilstand komt.

DE PUNTENTELLING
De bowl die het dichts bij de jack ligt krijgt een punt. Deze bowl wordt dan weggehaald en dan ga je kijken welke bowl nu het dichts bij de jack ligt. Is deze bowl van dezelfde partij dan krijgt deze partij er een punt bij. Is deze bowl van de tegenpartij dan stopt de puntentelling. Er is dus altijd maar één paar dat punten krijgt.

DUBBELSCOREVAK
Aan het eind van de mat ligt het dubbelscorevak. Wanneer een speler de jack raakt waarna deze in het dubbelscorevak komt, krijgt dit paar een extra punt. Dit geldt ook als de jack bij het in het spel brengen in het dubbelscorevak terecht komt. Dit punt blijft altijd tellen, ook als iemand de jack tijdens het spelen van de mat rolt, en moet worden bijgeschreven op het wedstrijdformulier. Wanneer de jack in het dubbelscorevak ligt tellen alle bowls die in het dubbelscorevak liggen dubbel. In dit geval heeft het paar met de gele bowls 1 punt behaald. Als de jack in het dubbelscorevak had gelegen en de bowls lagen net zoals nu dan had het paar met de zwarte bowls 3 punten behaald. (2 voor de bowl die in het dubbelscorevak ligt en 1 voor de ichtstbijzijnde zwarte bowl)                                                                                 Top

Lezing van Dos Winkel

De aanmeldingslijst voor de lezing van Dos Winkel op woensdag 16 maart 2016 (zie het clubblad van februari) is vrijwel vol. Voor de mensen die wat verder van onze club afwonen is er ook een mogelijkheid om dit evenement bij te wonen in La Nucia op donderdag 3 maart in het Auditori de la Mediterrania. Aanvang ’s morgens 10.00 uur. Toegang gratis. Volop parkeer-gelegenheid in de garage. Aanmelden niet nodig, de zaal is groot genoeg.

Boeiende en unieke lezing op
16 maart door Dos Winkel

geschreven door Ursula van Iperen

Vorig jaar hadden mijn man Harry en ik het voorrecht om een boeiende en inspirerende man te leren kennen: de bekende Nederlandse onderwaterfotograaf´en ceaanbeschermer Dos Winkel (68). Na zijn foto’s op het internet en zijn films op You Tube te hebben bekeken begrepen we direct dat we met een zeer bijzon-dere man te maken hadden. Van oorsprong is hij orthopedisch fysiotherapeut. Tijdens een van zijn studiereizen kwam hij op Bonaire terecht een leerde daar de onderwaterwereld kennen. Het werd zijn grote passie.

Hij fotografeerde over de hele wereld, met vele prachtige boeken als resultaat. Zijn foto’s hangen in belang-rijke musea en kunstgaleries. In zijn dertigjarige duikcarrière heeft hij, als gevolg van de overbevissing, vervuiling en verzuring de oceanen zó hard achteruit zien gaan, dat hij in 2006 besloot zich volledig aan de bescherming van de oceanen te wijden. 

Dit resulteerde in de oprichting van de Sea First Foundation (SFF), een stichting die zich, onder de bezielende leiding van Dos, inzet voor het behoud van het leven in de oceanen. Tijdens de lezing met de titel “De Oceaan, onze Blauwe Long” toont hij de onderwaterwereld zoals die er voor een deel nog is. De bedreigingen komen aan bod en de oplossingen voor die bedreigingen. Wat kunnen wij als consument bijdragen aan een oceaan met gezondere bewoners. Dos Winkel komt speciaal naar onze Costa om hier een aantal lezingen te geven. Ik heb hem bereid gevonden om onze club, in zijn drukke schema, op zijn lijst te zetten. Dat gaat gebeuren op woensdagavond 16 maart.

Aanvang 19.30. Er kunnen rond de 50 mensen getuige zijn van deze boeiende lezing. Graag even intekenen op de lijst op het bord. Het is een benefietvoorstelling, dus gratis. Een donatie in de pot voor de Stichting Seafirst wordt op prijs gesteld.

                                                                                                            Top

Ga toch fietsen!

door Martin Florusse reispromotor maart 2016

Een dagje Valencia verkennen op de fiets!

Wie gaat er op 21 april mee een dagje naar Valencia?
Ik ben bezig een dagtocht naar Valencia te organiseren op donderdag 21 april 2016. Wie wil er mee? Ik heb het volgende op stapel staan, met diverse keuzes:
Een dagtocht Valencia in 3 smaken.
Keuze 1, Een bustocht naar Valencia met vertrek s’morgens 9:00 uur en de terugtocht om 18:00 zodat we rond 19:30 weer terug in Calpe zijn.

De reis kent 3 smaken (reisoptie);
A. Alleen de bus € 15,00 p/p
B. De bus en lunch € 30,00 p/p
C. Bus, Lunch en fietsen € 52,50 p/p

Extra voor e-bike € 15,00 maar ze hebben er maar 2, weg is weg
Alleen de bus, wil je een dag shoppen in Valencia en verder zelf uitmaken wat je gaat doen, prima, Valencia bied vele mogelijkheden om je tas vol te krijgen. Dan brengt de bus je in de morgen naar Valencia en stap je s’avonds bij vertrek weer in en brengen we je terug naar Calpe.

DAGTOCHT VALENCIA 1
Bus en lunch, kan ook dan is het bovengenoemde van toepassing maar spreken we om ongeveer 14:00 uur af op de nog nader te bepalen lunchplaats.
Bus, lunch en fietsen, fietsers hebben voorrang in Valencia dus ga je voor de hele tour dan kom je vooraan in de rij en mag je bij grote drukte als eerste mee. We gaan bij voldoende deelname, minimaal 30 personen, met 1 bus, maximaal 48 personen. en vertrekken bij de bushalte bij het clubgebouw. Daar eindigt de dag ook weer dus daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen.

Wat is het dagprogramma;
• Zoals gezegd vertrekt de bus om 9:00 uur van de bushalte bij het clubgebouw en hopen we rond 10:30 in Valencia te arriveren.
• Dan eerst een kopje koffie, dat is inclusief de prijs van de bustour voor iedereen die meegaat.
• vervolgens nemen we afscheid van de mensen die niet mee gaan fietsen en gaan de fietsers op pad. het uitgebreide programma hiervan beschrijf ik hieronder.
• Om 2 uur spreken we af op een nader te noemen plek om met die mensen die dat willen een lunch te nuttigen, Wat dat is zal wederom hierna besproken worden.
• Na de lunch kan je nog even de benen strekken in Valencia tot om 18:00 uur de bus ons weer van het punt waar we zijn uitgestapt op te halen.
• Daarna uiteraard de terugreis met onderweg eventueel een liedje, Potje met vet, we zijn er bijna en je kent wel dat soort werk.
• Na aankomst in Calpe mag je verder zelf weten wat je doet met al die vrije tijd die je dan ter beschikking komt.                     vervolg --->

vervolg Een dagje Valencia verkennen op de fiets!

De fietstour:
We gaan onder begeleiding van een Nederlands sprekende gids op pad, als de groep erg groot is gaan we met twee gidsen.

Valencia Fietstour langs de Highlights
• Turia
• Water tribunaal
• Palau de la Musica
• Plaza de la Virgen
• Glorieta Park
• Torres de Serrano
• Stad van Kunst en Wetenschappen
• Historisch centrum
• Barrio del Carme
• en nog veel meer!

O ja, speciaal hebben we voor deze dag een bezoek gepland aan het watertribunaal, wat alleen op donderdag zitting heeft in de grote kathedraal. Het verhaal van dit watertribunaal zal ik hieraan nog wat toelichten en is speciaal voor ons toegevoegd.

Lunch:
Omdat er rondom Valencia veel rijst geteeld wordt, wordt wel gezegd dat Valencia de bakermat van de Paella is. Het lijkt me dan ook leuk om met zijn allen die mee gaat eten die Valenciaanse paella te gaan proberen. Onze lunch zal dan ook bestaan uit een dergelijke maaltijd, maar voor degene die dit echt niet lust komt er nog wel een alternatief hoor. Op zo’n dagje uit hoef je natuurlijk niet met lange tanden iets te gaan eten wat je niet kan verteren. Lunch en eventuele alternatieven worden nog gepresenteerd.

Nou ik hoop hiermee een voor ieder leuke en leerzame dagtocht te kunnen presenteren en hoop dat we nu wel een bus vol krijgen. Stuur me een mailtje als je mee wilt of schrijf je in op het infobord op de club.
Inschrijven kan tot 20 maart 2016, via email op onderstaand adres of via de inschrijflijst in het clubgebouw. Daarna gaan we kijken of de tocht door kan gaan. Mochten er dan nog minder dan 48 inschrijvingen zijn maar meer dan 30, dan kan je nog inschrijven tot de bus vol is. Geef a.u.b. wel aan welke reisoptie (A,B of C) je wilt, C.

Bij veel inschrijvingen heeft C voorrang en geef even aan met hoeveel mensen je mee wil.

Jullie reispromotor
Martin Florusse
martin@florusse.com

                                                                                                                   Top

Spaanse lessen

door Irene van Zwieten

Het volgen van de Spaanse lessen is zeer populair in onze club. We hebben maar liefst 4 klassen, oplopend in moeilijkheidsgraad. De klassen A1 en A2 voor beginners en de klassen B1 en B2 voor half- gevorderden en gevorderden. In de B klassen wordt ook nog een half uur conversatie Spaans gegeven.

De docenten zijn:
Voor A1 en A2: Irene van Zwieten, tevens promotor,
voor B1 en B2: Eric Polak
De lessen duren 2 uur (met een kleine pauze)

We werken op een moderne, speelse manier waarbij we filmpjes ge-bruiken van You Tube, App’s die we downloaden van het internet, die dan thuis bekeken kunnen worden en bestudeerd. We zingen Spaanse liedjes, waarbij de teksten op een groot TV scherm worden getoond.

Wij werken voor alle groepen met hetzelfde boek. Dit boek wordt in 4 seizoenen geheel behandeld en doorgewerkt.

Het huiswerk wordt thuis gemaakt en zelf nagekeken met het bijbehorende antwoordenboek. Dit wordt niet gecontroleerd en er zijn geen toetsen tussendoor. De klassen sluiten naadloos op elkaar aan.

We gebruiken het boek van Español Lengua Extranjera “Nivel Elemental” “Nuevo español 2000, het antwoordenboek “Solucionario” en het oefenboek “Cuaderno de ejerciocios”. Het laatste boek is optioneel. De boeken zijn te verkrijgen in iedere librería (boekhandel).

Aan het eind van iedere cursus, die 6 maanden duurt, kan iedereen door middel van een evaluatie (na iedere 5 hoofdstukken) zelf kijken of de stof voldoende beheerst wordt om al of niet door te stromen naar het volgen-de niveau. Ook voor nieuwe leerlingen is het dan gemakkelijk om zelf in te schatten in welke klas zij kunnen instromen. Het seizoen begint in oktober en eindigt eind april. In mei worden er op verzoek nog herhalingslessen gegeven.

Ook bieden wij de mogelijkheid om in kleine groepjes van 4 tot 6 personen van een Spaanstalige lerares les te krijgen voor slechts € 2,-per uur . Zelfs privéles behoort tot de mogelijkheden. Alle lessen hebben een open karakter. Iedereen mag binnen komen lopen tijdens de lessen om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Een keer meedoen als niet lid mag altijd. Daarna kunt U lid worden. Zelfs tijdelijk lid worden voor één of 2 maanden behoort tot de mogelijkheden.

Op Happy Friday, die iedere 2 en 4e vrijdag van de maand worden gehouden in de club vanaf 16.30 uur, bent U altijd van harte welkom voor meer informatie.

Tot ziens dan maar?
Irene van Zwieten
Promotor Spaans                                                                                       Top

Adresgegevens:
Edificio Mare Nostrum 1
Calle Xaloc 14,
03710 Calpe, Spanje.

Postbus:
Apartado de Correos 379
03710 Calpe, Alicante
Spanje


Link: Gemeente Calpe
Belangrijke telefoonnummers:

Bankrekening: Banca March

IBAN: ES27 0061 0313 6700 0742 0115

BICode: BMARES2M t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe.


Telefoon: clubhuis: 965 833 983

NIF: G53067633klik hier

Secretaris

Friso van Zwieten
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Bestuur
telefoon: 965 837 509

Gastvrouw

Yoke Bleys
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Info
telefoon 642 582 698.

Promotor

Hans Wessels
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Promotor
telefoon: 618 883 997

Redactie

Michel Dehouck
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Redactie
telefoon: 965 834 613

Website

Robert Vroegop
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Website
telefoon: 622 798 166