how to design your own website

Activiteiten Omschrijving

Bibliotheek

Zoals reeds vermeld in INFO van oktober 2016 zal ik , Paula Lucas, de functie van bibliothecaresse op mij nemen.
Sedert 03.11.2016 zijn alle boeken terug gerangschikt in alfabetische volgorde van de schrijvers/schrijfsters en werden aanduidingen aangebracht om sneller te kunnen zoeken.
Op vraag van het bestuur herhaal ik graag hieronder de voornaamste regels uit het reglement:
1. ieder lid van de club mag gebruik maken van de bibliotheek en dus boeken uitlenen.
2. per uitleenbeurt mogen max. 3 boeken worden meegenomen.
3. boeken mogen max. voor een periode van 3 weken worden uitgeleend.
4. in de kast tegen de muur van de traphal ligt een uitleenregister.
5. elk uitgeleend boek moet hier worden ingeschreven met datum van uitlening, naam van uitlener, naam van schrijver en titel van het boek.
6. een kleine bijdrage van 0,35 euro wordt gevraagd per uitgeleend boek. Deze bijdrage wordt gelegd in het daarvoor geplaatste glazen bokaaltje. De ingezamelde gelden worden overgemaakt aan de penningmeester.
7. bij teruggave moet elk boek worden uitgeschreven in het uitleenregister ( datum van inlevering).
8. binnen geleverde boeken dienen te worden gelegd in een speciaal vak in de kast tegen de muur van de traphal. Ikzelf zal de boeken op regelmatige tijdstippen terug op de juiste plaats zetten in de rekken.
9. onderaan de kast tegen de muur van de traphal liggen een paar boeken die gratis kunnen worden meegenomen en dus niet moeten worden opgenomen in het uitleenregister.

Wandelprogramma

De strandwandeling is de bekende wandeling op het strand van Denia ter opening van het nieuwe seizoen.

Het is een gemakkelijke wandeling met halverwege een koffiestop. Mocht u niet kunnen of willen wandelen dan bent u ook van harte welkom tijdens de lunch.

Voor de kortere wandelingen geldt, dat er om 9.30 uur verzameld wordt bij het clubgebouw. Deze wandelingen duren gemiddeld 2 tot 2,5 uur over grotendeels goed begaanbare paden met niet al te grote hoogteverschillen.

De bergwandelingen vertrekken om 9.30 uur vanaf het clubgebouw. Zij duren gemiddeld 4 tot 6 uur met redelijk grote hoogteverschillen en vaak over geitenpaadjes.

Legenda Bergwandelen
Alle wandelingen starten om 9.30 uur bij het clubhuis.
Duur = geschatte tijdsduur inclusief pauzes in uren.
Afstand = geschatte afstand in kilometers
Stijging = geschatte cumulatieve stijging in meters
Zwaarte = combinatie van factoren, zie hieronder:
L = licht ,tot 4,5 uur op goede paden en minder da 200meter stijging.
M = matig, tot 12 km, minder dan 400 meter stijging en minder dan 50% zonder pad.
R = redelijk zwaar, meer dan 400m stijging en/of meer dan 15km met soms ruw terrein.
Z = zwaar, meer dan 600m stijging en/of meer dan 15km met steile,losse of zwaar begroeide stukken.
ZZ = zeer zwaar, meer dan 800m stijging en/of meer dan 20km met steile, losse of zwaar begroeide stukken.
K = klauteren met handen en voeten
X = alléén zeer ervaren bergwandelaars met flink uithoudingsvermogen, routes met verhoogd risico en blootstelling aan afgronden.

Voor vragen kunt u altijd bellen naar Lothar Cnossen.
Tel. 965876036 of mobil 678156977

De bergwandelingen K.K.K. wandelingen beginnen weer in oktober.
Goede wandelschoenen en water zijn bij alle wandelingen een vereiste.

Voor de K.K.K. wandeling geldt, dat er 10.30 uur verzameld wordt bij het clubgebouw, (ingang beneden). Vertrek om 10.45 uur. De wandeling duurt ongeveer 1 uur over zoveel mogelijk goed begaanbaar en vlak terrein. Deze wandeling is uitsluitend bestemd voor diegenen die fysiek niet, of niet meer, in staat zijn aan de andere wandelingen deel te nemen. Deze beperking is noodzakelijk om een goede begeleiding te waarborgen.

Bowling 

Wanneer?
Iedere vierde maandag van de maand, om 16u tot einde.
Het seizoen begint in september en eindigt in mei. In december alsook tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus wordt er NIET gebowld.

Waar?
In het Centro Comercial “ La Marina “ gelegen in Finestrat ( iets over Benidorm ) Juist adres : avenida Pais Valencia 2 , 03509 Finestrat.
Ruime en gratis parkeergelegenheid. De bowling bevindt zich op de tweede verdieping.

Hoe ernaartoe?
Met eigen vervoer.
Bent u de eerste maal niet zeker om de locatie te kunnen vinden, vraag dan aan de promotor Kees den Exter (telefoneer hem op +31 653 174 333) of stuur hem een mailtje naar ntccalpe@gmail.com om aan het clubhuis af te spreken. U kunt hem dan volgen tot aan de bowling.

Hoeveel kost het?
Per persoon :
- Bowlen 4 games : 10 €

Bij deze wil ik graag enkele punten onder de aandacht brengen en wel;
1. Niet leden mogen volgens het promotoren reglement 1 maal meespelen.
Om hierna verder te mogen meespelen dienen zij dan ook lid te worden van onze club hetgeen ik dat ook van harte kan aanbevelen.

2. Indien de promotor vooraf alle ingeschreven spelers per baan heeft ingedeeld zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

3. Indien speler(s) niet tijdig aanwezig kunnen zijn, hetgeen iedereen kan overkomen, verzoek ik u om het telefoonnummer, +31 653 174 333, bij de hand te hebben om dit te melden. Dit om vertraging van overige spelers te voorkomen en een regeling maken om de laatkomers toch te kunnen laten spelen. 

Koersbal
(Carpet Bowls)

In heel Nederland is Koersbal al meer dan 30 jaar een spel dat beoefend wordt door jong en oud. Overal waar een zaaltje is en waar mensen bij elkaar kunnen komen, kan dit spel gespeeld worden. Wat nodig is, is een ruimte waar de mat van 8 meter op een vlakke, gladde vloer kan liggen, waar minimaal 16 personen en 16 stoelen kunnen staan. Het spel is toegankelijk voor iedereen, niet moeilijk te leren, niet te vermoeiend en zelfs als U niet meer zo goed ter been bent, kunt U dit spel beoefenen.

De bal is niet helemaal rond, waardoor de bal als het ware aan het eind van de worp een curve (een bocht) maakt. Het is de kunst om deze bal zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te krijgen. U speelt met paren tegen elkaar en dan steeds tegen een ander paar.
De wedstrijdleidster maakt het schema en vertelt wie er aan de beurt zijn.
Zij houdt ook de puntentelling bij. Het spel kan door maximaal 16 personen tegelijkertijd gespeeld worden, onafhankelijk van het weer.

We spelen op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur in het clubgebouw 2x
Groep 1 van 13.30 tot 15.30 en Groep 2 van 15.30 tot 17.30 uur
Als een groep niet is volgeboekt mag U met beide groepen meespelen.
Hebt U belangstelling om mee te doen? Zet dan Uw naam op de intekenlijst in de club op het mededelingenbord. Kijk ondertussen ook alvast op internet in tik in “Koersbal”


Spelregels Koersbal (Carpet Bowls)

Het spel. 

Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, een koffer met 4 zwarte en 4 gele bowls, een jack en een meetlint. De bedoe-ling van het spel is de bowl (gele of zwar-te bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. De bowl is niet helemaal rond waar-door deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is ver-deeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtin-gen over gespeeld. Bij aanvang van het spel staan alle spelers aan één zijde van de mat. Er wordt in het alge-meen door paren tegen elkaar ge-speeld. Het ene paar speelt met de zwarte bowls, het andere paar met de gele bowls. Het is het leukst als deze paren door middel van loting wor-den samengesteld. Zo speel je iedere keer weer met iemand anders. Zet de namen van de paren op het wedstrijd-formulier. U kunt spelen volgens het bijgeleverde speel-schema. De paren die aan het spelen zijn staan bij de mat. De overige paren zitten erom heen om zo het spel goed te kun-nen volgen.

Het begin.
Het paar dat begint speelt met zwart en gooit als eerste de jack. Als de jack tot stilstand is gekomen wordt deze in het midden op de mat gelegd ter hoogte van de plaats waar hij tot stilstand kwam. De jack moet echter wel over de middellijn komen. Is dit niet het geval dan mag het andere paar de jack inrollen. Als het deze keer ook niet lukt wordt de jack op het witte dwarsstreepje voor het dub-belscorevak gelegd. Nu gaat het spel beginnen. Het paar dat begint rolt zijn eerste zwarte bowl. Rol een beetje naar rechts (of links) zodat de bowl met een curve terug rolt naar het midden. Aan één kant van de bowl staan letters, hou deze aan de binnen-kant van de mat voor de juiste curve. Daarna rolt het andere paar zijn eerste gele bowl. Vervolgens rolt het eerste paar weer een zwarte bowl en gaat men om beurten verder totdat alle bowls zijn gerold.   lees verder ->

vervolg

1. Bowls die de middellijn niet halen doen niet meer mee.
2. Bowls die van de mat afrollen worden uit het spel gehaald.
3. Als de jack van de mat af wordt gerold, wordt deze in het midden van de mat gelegd ter hoogte van de plek waar hij van de mat afrolde.
4. Als een bowl de jack raakt en deze verplaatst blijft de jack liggen waar deze tot stilstand komt.

Handig
Voordat men aan het spel begint is het handig om een wedstrijd-leider aan te wijzen. Deze zorgt voor een in-deling van de paren en vertelt wie er aan de beurt zijn. (zie ook het wedstrijd-schema) Ook kan hij de punten-telling bijhouden op het bijgeleverde wedstrijdformulier.

De puntentelling.
De bowl die het dichts bij de jack ligt krijgt een punt. Deze bowl wordt dan weggehaald en dan ga je kijken welke bowl nu het dichts bij de jack ligt. Is deze bowl van dezelfde partij dan krijgt deze partij er een punt bij. Is deze bowl van de tegenpartij dan stopt de punten-telling. Er is dus altijd maar één paar dat punten krijgt.

Dubbelscorevak.
Aan het eind van de mat ligt het dubbelscorevak. Wanneer een speler de jack raakt waarna deze in het dubbelscorevak komt, krijgt dit paar een extra punt. Dit geldt ook als de jack bij het in het spel brengen in het dubbelscorevak terecht komt. Dit punt blijft altijd tellen, ook als iemand de jack tijdens het spelen van de mat rolt, en moet worden bijgeschreven op het wedstrijd-formulier. Wanneer de jack in het dubbelscorevak ligt tellen alle bowls die in het dubbelscorevak liggen dubbel.

In dit geval heeft het paar met de gele bowls 1 punt behaald. Als de jack in het dubbelscorevak had gelegen en de bowls lagen net zoals nu dan had het paar met de zwarte bowls 3 punten behaald. (2 voor de bowl die in het dubbelscorevak ligt en 1 voor de dichtstbijzijnde zwarte bowl) 
Mobirise

3 paren
1 - 2
3 - 1
2 - 3

Mobirise

4 paren
1 - 2
3 - 4
------
3 - 1
4 - 2
------
1 - 4
2 - 3

Mobirise

5 paren
1 - 2
3 - 4
5 - 1
2 - 3
4 - 5
------
3 - 1
2 - 5
1 - 4
5 - 3
4 - 2 

Mobirise

6 paren
1 - 2
3 - 4
5 - 6
------
2 - 3
1 - 6
4 - 5
------
3 - 1
2 - 5
6 - 4
------
5 - 3
1 - 4
6 - 2
------
5 - 1
3 - 6
4 - 2

Mobirise

7 paren
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7
------
1 - 4
2 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 1
6 - 2
7 - 3
------
1 - 6
4 - 2
5 - 3
2 - 7
3 - 1
6 - 4
7 - 5

Mobirise

8 paren
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
------
3 - 1
4 - 2
7 - 5
8 - 6
------
2 - 3
1 - 4
5 - 8
6 - 7
------
4 - 5
8 - 2
7 - 3
1 - 6
------
5 - 3
4 - 7
6 - 2
1 - 8
------
2 - 7
3 - 6
5 - 1
8 -4
------
7 - 1
2 - 5
3 - 8
6 - 4

Zingend Spaans leren door
Irene van Zwieten en Eric Polak.

De lessen worden gegeven in ons clubgebouw. Voor meer inlichtingen belt U de promotoren.

A1 op donderdag             A2 op donderdag           B1 op donderdag              B2 op donderdag
beginners                           halve beginners             halfgevorderde                  gevoorderde
van 9:00 tot 11:00 uur       van 11:15 tot 13:15 uur     van 13:30 tot 15:30 uur      van 15:30 tot 17:30 uur

Het doel van onze lessen is dat men zich verstaanbaar leert maken. Goed of slecht? Geen probleem! Je praat Spaans en dat is goed. We doen het met heel veel plezier en veel gelach, want dat is het geheim. Het moet wel leuk blijven allemaal.
Daarom zingen we uit volle borst Spaanse liederen. Soms weten we de woorden nog niet, maar dat komt vanzelf t.z.t. Je onthoudt de woorden beter als je ze zingt, je ziet de beelden, hoort de geluiden en het maakt je blij. Kijk…. daarom zijn we toch hier aan de Costa?

Het huiswerk wordt digitaal aangeleverd, de oefenstof wordt in de les uitgelegd. De oefeningen worden thuis gemaakt en ook zelf nagekeken. Geen overhoringen in de klas, geen controle van het werk. Wel wordt er veel geoefend en gesproken in de klas met elkaar! Kom maar eens kijken en luisteren om de sfeer te proeven.
Altijd van harte welkom!

We werken met een boek dat als leidraad dient voor de gegeven lessen.
Het lesmateriaal is van Ele. ( Español Lengua Extranjera)
Het boek heet Nuevo Español 2000, nivel elemental, en het antwoordenboek Solucionario. Ook is er nog een oefenboek bij. In iedere librería te koop.
Dit boek wordt in alle 4 klassen gebruikt. Het boek is dan helemaal doorgenomen. Voor wie daarna nog verder wil, bestaat er de mogelijkheid om les te krijgen per groep of privé, van een Spaanstalige lerares tegen een geringe vergoeding.

La felicidad no existe en la vida.
Sólo existen momentos felices

A 1 op donderdag

beginners
van 9.00 tot 11.00 uur 
A 2 op donderdag

halve beginners
van 11.15 tot 13.15 uur 
B 1 op donderdag

voor half gevorderden
van 13.30 tot 15.30 uur 
B 2 op donderdag

voor gevorderden
van 15.30 tot 17.30 uur 

Yoga en meditatie

maandagavond 19.00 uur op de club

De zomer ligt achter ons en het nieuwe seizoen is begonnen. De yoga en meditatie is weer van start gegaan op 2 oktober.
We beginnen met hatha yoga oefeningen. Hatha yoga staat voor balans. Balans zoeken en vinden in jezelf. Je houdt je lichaam soepel door oefeningen te doen. De oefeningen kunnen aangepast worden aan wat mogelijk is, dus iedereen kan meedoen.
Daarna mediteren we aan de hand van een geleide meditatie.
Neem een matje en een kussentje mee. Ook iets warms, sokken, een trui of dekentje, want als je lang stil zit of ligt kan je afkoelen.
Voor de liefhebbers kunnen we daarna samen een kopje thee of koffie drinken.
Voor opgave of verdere informatie kun je mailen of bellen (zie onder).

Warme groetjes,
Karin Polak-Monteiro
e-mail: karin.polak@me.com  tel: +31 610 947 166

Secretaris

Hans Vervoorn
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Bestuur
telefoon: 688 484 492

Gastheer

ad interim: Hans Wessels
asp: Rik Geuens 
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Info
telefoon 685 816 843

Activiteiten-coördinator

Hans Wessels
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Promotor
telefoon: 634 347 534

Redactie

Friso van Zwieten
email: ntccalpe@gmail.com
onderwerp: Redactie
telefoon: 965 837 509

Adresgegevens: 

Edificio Mare Nostrum 1
Calle Xaloc 14,
03710 Calpe, Spanje.

Postbus:
Apartado de Correos 379
03710 Calpe, Alicante
Spanje

Bank: Banca March

IBAN:
ES27 0061 0313 6700 0742 0115
BICode: BMARES2M t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe.

NIF: G53067633